shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سامانه محاسبه حق انشعاب فاضلاب

* موضوع: محاسبه و صدور صورتحساب انشعاب فاضلاب
* کارفرما: شرکت عمران، آب و خدمات منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1396

image