shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

سامانه ارزیابی کیفی مشاورین

* موضوع: ارزیابی و رتبه بندی شرکت های مشاور در تخصص های مختلف
* کارفرما: معاونت عمرانی سازمان منطقه آزاد کیش
* تکنولوژی بکار گرفته: ASP.Net
* پنل نرم افزاری: کنترل پنل اختصاصی و سفارشی یاس
* سال اجرا: 1399

image